Natuurgebieden Noord-Holland

Natuurgebieden Noord-Holland

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, het Naardermeer. Is één van de mooiste natuurgebieden van Nederland, en dat wil wel wat zeggen! Uitgestrekte moerasgebieden maar ook hooiland. Ook is hier de grootste aalscholverkolonie te bewonderen. Het natuurgebied is in 1906 aangekocht en dat was maar goed ook anders had het gebied verder geleefd als vuilstortplaats. Het gevaar van de alsmaar groter wordende steden bedreigt dit gebied dus vinger aan de pols blijven houden!

Advertenties van onze partners

Het Amsterdamse Bos is ook mooi hoor. In 1928 werd besloten dit natuurgebied aan te leggen om recreatieruimte te scheppen. Pas dertig jaar later was het natuurgebied klaar. Er is veel bos, grasland, moeras en water. Opmerkelijk zijn de vele soorten paddenstoelen, wel vijfhonderd. Er zijn ook veel bosuilen te zien. Kortom, een heerlijk gebied waar de natuur en de rust overheersen. Duingebied Zwanenwater is een supermooi duingebied. Wat is er allemaal te zien? Veel bos en heide, graslanden vol met bloemen, indrukwekkende duinvalleien en duinmeren. Je hebt nu het gevoel dat je helemaal in Noord-Holland bent, en zo is het ook bedoeld! Vele vogelsoorten hebben hier vrij spel en vandaar dat er wel tachtig soorten te bewonderen zijn.

Natuurgebied De Schorren is de wereld van schelpdieren en zeevissen. Het is tegelijk een unieke schuilplaats voor de vele duizenden wadvogels. Logisch dat dit gebied erg veel wordt bezocht door vogelliefhebbers. Je kunt dus vogels gaan bekijken en je kunt ook een excursie volgen. Met een bootje over de Waddenzee kan ook. Een heerlijk gebied, een bijzonder gebied.